Skip to main content

Företaget

Vi är ett familjeägt bussföretag med mer än 60-åriga anor. Vårt huvudkontor finns i Gräsmyr, beläget strax utanför Umeå i Västerbottens län. Vi har en busspark med i dagsläget 16 st bussar som används i linje- och beställningstrafik för dig som vill åka på utflykt eller för företag och föreningar på väg mot nya mål. Vi är tillsammans med tjugotalet andra bussföretag delägare i Busspoolen i Västerbotten AB.

Historien om Abramssons Buss AB började egentligen år 1948, då Arne Abramsson startade en åkerirörelse för att kunna leverera tegel från det tegelbruk som familjen drev vid sidan av jordbruket. Han transporterade även mjölktransporter och annat gods och lastbilen man körde med drevs med gengas.

På bilden nedan syns en vy över garaget, huset och tegelbruket från 1950 talet. Huset fungerar i dag som kontor, garaget är utbyggt med 9 platser och tegelbruket är avvecklat.

1954 utvecklades idéen vidare och tillsammans med Ola Glaas och Sigfrid Bäckström startade Arne ett buss- och lastbilsåkeri. Den första turlistan trycktes 1960, busslinjen sträckte sig då från Gräsmyr via Hummelholm, Örsbäck, Mullsjö till Nordmaling. Två år senare fick företaget med Arne i spetsen ett avtal med SJ att transportera gods från Hörnsjö-Gräsmyr-Mullsjö-Nordmaling.

1966 övertog Arne hela företaget. Då hade företaget utökats med en kombinerad buss och lastbil. Det var då lastning av gods och mjölkkrukor till mejeriet i Nordmaling som var den största inkomsten. Skolbarnstransporter var också aktuella från Gräsmyr-Nordmaling. Året därpå förvärvades linjen Umeå-Hössjö från Höglund & co Umeå.
1969 fick Arne tillstånd till yrkesmässig trafik med sträckning Nordmaling-Brattfors-Mullsjö-Bjenberg-Nyland-Yttersjö-Umeå, ett övertagande från dåvarande Linjebuss AB.

1978 ombildades företaget till ett aktiebolag, Arne Abramsson Åkeri AB. Delägare förutom Arne blev hans hustru Märta och döttrarna Gun och Eivor. Senare samma år övertogs även företaget Ivar Nordén och co. Året därpå övertogs Järnäslinjen från Algur Ögren.
Samma år bildades även Länstrafiken i Västerbotten AB med säte i Lycksele. Detta innebar att Länstrafiken nu tog över ansvaret för all trafik inom länet. Bussföretagen fick lämna anbud och fick då ersättning för den trafik de blev tilldelade.

Arne blev hastigt sjuk och avled i december 1982. Dottern Eivor tog helt oförberedd över driften av företaget. Totalt hade vi då 12 bussar 9 heltidsanställda och 5 timanställda.

1987 började vi med egna researrangemang. Från endagsresor till betydligt längre resor. Vi hade mängder av resor till bl.a. Leningrad, Italien, Holland, Mainau, mm.
1989 korades Eivor till årets företagare i Nordmalings kommun.

I januari 1990 gick Gunnar Abrahamsson med som delägare tillsammans med Eivor och Gun. Senare samma år beslutade vi att lugna ner oss med alla researrangemang och satsade allt på linje- och beställningstrafik. I oktober det året var vi med och bildade Busspoolen Västerbotten AB tillsammans med flertalet av länets andra privata bussbolag. Målsättning var och är att höja konkurrenskraften hos delägarna och få större marknadsandel, både vad gäller linje- som beställningstrafik.
Busspoolen bestod detta år av 31 privata bussbolag och omfattade tillsammans 125 bussar.

1991 valde vi att byta namn från Arne Abramsson Åkeri AB till Abramssons Buss AB. Under hösten samma år höjde vi garagetaket i tvätthallen och köpte samtidigt en ny tvättanläggning. Alla avtal med Länstrafiken sades upp 1991 och vi körde avtalslöst till sommaren 1992 då all trafik kom ut på anbud.
I december 1992 fick vi reda på att vårt anbud antagits och vi fick då ett linjetrafiksavtal som räckte fram till juli 1998. Verksamheten lades om något och vi hade tio bussar på gården, nio bussar i skol-och linjetrafik och en buss avsedd för beställningstrafik och reservbuss.
Vi började lacka om våra gamla bussar 1993 och frångick då helt Arnes färger på bussarna. Resultatet av dom nya färgerna blev väldigt omtyckt.
Detta år köptes även en ny beställningsbuss och en ny buss för linjetrafik in.

1994 köptes en ny buss på Järnäslinjen, året därpå köptes en ny buss för linjetrafik på sträckan Umeå-Norrmjöle. Vi bytte även garageportar mm.
Vi har fortfarande 10 bussar och är 9 heltidsanställda och 3 delägare, 2 timanställda.

I juni månad 1997 så började vi trafikera sträckan Umeå-Sundsvall-Umeå, även kallad Linje 10, efter det att Busspoolen och Centralabuss AB i samarbete tagit hem den senaste upphandlingen på sträckan. Detta medförde ett inköp av två nya bussar för vår del, och i övrigt så trafikerade ett tiotal bussar från olika privata bussföretag denna linje. Vid denna tidpunkt blev det totala antalet bussar 12 st i Abramssons Buss AB.

1999 slogs Nyåkers Trafik AB samman med Abramssons Buss AB. Gunnar Abrahamsson sålde sin andel till Ola Jacobsson, tidigare ägare av Nyåkers Trafik AB, och i
samband med sammanslagningen så förvärvades tre bussar från Nyåkers Trafik AB till Abramssons Buss AB, och det totala antalet bussar steg till femton stycken.
I november detta år så började vi också trafikera sträckan Umeå-Sävar-Umeå efter det att Busspoolen tagit hem den senaste upphandlingen på sträckan.
Ytterligare fyra nya bussar köptes in och totala antalet bussar blev 19 st.

I januari 2001 så gjorde vi en så kallad nystart av den trafik vi redan hade på sträckorna Nyåker-Gräsmyr-Umeå-Norrmjöle och Gräsmyr-Nordmaling-Järnäsklubb-Kråken, efter det att Busspoolen tagit hem upphandlingen på dessa sträckor. Vi började också trafikera sträckorna Nyåker-Nordmaling och Agnäs-Bjurholm, som ett resultat av den senaste upphandlingen. Detta medförde ett inköp av tio nya bussar för att tillmötesgå de krav som är ställda för denna trafik.
Det totala antalet bussar är nu 18 st, efter en försäljning av några av de äldre bussarna.

2005 i juni så övertog vi bussverksamheten av Olofssons Last & Frakt. I samband med köpet så tillkom fem bussar till Abramssons Buss AB, och det totala antalet bussar blev då 21 st. I oktober samma år så fick vi förnyat förtroende efter att Busspoolen tagit hem de senaste upphandlingarna på sträckorna Umeå-Sävar, Umeå- Robertsfors, Umeå-Vännäs med trafikstart i juni 2006. I samma upphandling ingick även sträckorna Umeå-Holmsund-Obbola, Umeå-Skellefteå.

2006 är ett i sig historiskt år, Abramssons Buss AB blir återigen helt familjeägt.
Ola Jacobsson avslutade sin tid som delägare och Fredrik Abramsson kliver in som ny delägare. Fredrik är Eivors son och uppvuxen i bolaget.
Vi hade även uppstart av ”nya” trafiken på Sävarområdet, och vi fick så småningom hem våra nya bussar för denna trafik, däribland två ledbussar…

Under senare delen av 2009 så avslutades en av Länstrafikens upphandlingar på ett positivt sätt för Busspoolen, och det medförde för Abramssons Buss del en utökning av verksamheten med 1 buss i Sävarområdet. Trafikstart hösten 2010, och en buss köptes in för detta.

2011 så blev det ett år med en hel del bussförsäljning, där vi tappade 2 upphandlingar. Dels trafiken vi hade mellan Gräsmyr-Umeå samt Sävartrafiken. Så vi minskade från 22 bussar till 12 bussar detta året. Vi har nu kvar trafik i Nordmalings Kommun samt 1 buss i Umeå.

2015 så inleds ett samarbete gällande busstransporter för Lind Reseproduktion, Marita Lind i Örnsköldsvik. Samtidigt så blev Busspoolen vinnare av Verksamhetsresor för Umeå Kommun, där vi kommer att köra med 1 buss för ändamålet.

2016 övertar vi verksamheten i Lind Reseproduktion av Marita Lind i Örnsköldsvik, samt att vi behåller den butik som finns på Nygatan i Örnsköldsvik.

2017 blir vi med ny butik i Örnsköldsvik (vi flyttar på andra sidan gatan)

2019 vinner Busspoolen förnyat förtroende gällande Verksamhetsresor inom Umeå Kommun.

2020 vinner Busspoolen förnyat förtroende för trafiken inom Nordmalings Kommun och för oss blir det trafikstart i nytt avtal 2021.

Resekalender
2024-05-09Birka Gotland kryssning till Mariehamnfrån 1 480:-
2024-05-18Dagresa Släktforskning livefrån 1 480:-
2024-05-24Vasa från 3 980:-
2024-05-28Dagsresa Det stora oväsendet på 1600-talet från 1 480:-
2024-05-30Birka Gotland kryssning till Mariehamnfrån 1 480:-
  • Vi har statlig resegaranti hos Kammarkollefiet
  • Klarna